Podczas uroczystości związanych z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej w Libiążu, swoje święto mieli także ułani ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, którzy tego dnia złożyli przysięgę i otrzymali poświęcony proporzec szwadronowy. Odbyło się także mianowanie oficerskie z udziałem weterana II Wojny Światowej i objęcie dowództwa nad Szwadronem przez p por. kaw. och. Kłos Marcin

Uroczystość odbyła się w obecności władz lokalnych, duchowieństwa, weteranów oraz licznie zebranych mieszkańców i rodzin kawalerzystów. Warta przy pomniku była pełniona przez ułanów ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego oraz harcerzy.

Ceremonia rocznicowa rozpoczęła się pod pomnikiem od odśpiewania hymnu i apelem ku czci ofiar II Wojny Światowej. Po uroczystościach rocznicowych, swoje święto mieli kawalerzyści ochotnicy ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego.

Nastąpiło poświęcenie amarantowo-granatowego proporca szwadronu. Proporzec zawieszony na ułańskiej lancy trzymanej przez młodego kadeta ochotnika Piechę poświęcił ksiądz Janusz Grodecki a na opiekuna proporca został mianowany wachmistrz kawalerii ochotniczej Morawski. Odbyło się również uroczyste zaprzysiężenie kawalerzystów i przyjęcie członków na okres stały i próby. Przyjęto 6 kawalerzystów ochotników na okres stały, 5 na okres próby i 2 młodych kadetów. Pięknie umundurowani ułani, w mundurach garnizonowych i rogatywkach z otokiem koloru amarantowego na głowie, z przypiętą do pasa szablą przysięgali według roty przysięgi:

Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży konstytucji i honoru kawalerzysty, chorągwi nigdy nie odstąpić, rozkazy dowódcy i przełożonych wiernie wykonywać, regulaminu przestrzegać i tajemnic strzec. Za sprawę ojczyzny mej, szwadronu i pamięci patrona walczyć jak prawdziwy kawalerzysta.

Po zaprzysiężeniu i poświęceniu proporca przyszła kolej na mianowanie dowództwa. Z rąk weterana II Wojny Światowej, podporucznika Andrzeja Szostka, plutonowy kawalerii ochotniczej Marcin Kłos przyjął mianowanie na stopień podporucznika zgodnie z regulaminem SKO i objął dowództwo nad Szwadronem. Mianowanie odbyło się z zachowaniem ceremoniału piękną szablą ułańską (oficerską).

Nowo mianowany oficer kawalerii ochotniczej po mianowaniu odpowiedział „Ku chwale kawalerii!”, po czym otrzymał patent oficerski. Teraz przed nim dalsza praca nad wyszkoleniem kawalerzystów pod względem musztry konnej i pieszej ale i władania szablą i lancą. Przed oddziałem również prace edukacyjne, nie tylko samych kawalerzystów ochotników ale i społeczeństwa by pamięć o Kawalerzystach i Kawalerii oraz o tych co zginęli za walkę o wolną Polskie nie umarła.

Mianowania dostali również ułan kawalerii ochotniczej Morawski na stopień wachmistrza kawalerii ochotniczej jako stopień funkcyjny obejmując stanowisko zastępcy dowódcy SKO oraz ułan kawalerii ochotniczej Balon na stopień liniowy plutonowy kawalerii ochotniczej oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za wyszkolenie.

Dowódca SKO w rozkazie udzielił podziękowań z wpisem do Książeczki Służbowej za ponadprzeciętną pomoc przy organizacji ceremonii: uł.kaw.och. Radwan, uł.kaw.och.Piecha, uł.kaw.och.Balon, uł.kaw.och. Morawski.

Uroczystości odbyły się w podniosłej atmosferze i z poszanowaniem tradycji kawalerii.

Krótka historia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rotmistrza Witolda Pileckiego:
Za patrona Szwadronu wybrano rtm. Witolda Pileckiego, bohaterskiego kawalerzystę, który wsławił się ochotniczym przedostaniem się do KL Auschwitz, organizacją ruchu oporu w obozie, brawurową ucieczką z obozu także po ziemiach chrzanowskich oraz przygotowaniem szczegółowych raportów o bestialstwie Auschwitz dla Aliantów. Barwami Szwadronu Kawalerii Ochotniczej stały się barwy ogólnokawaleryjskie czyli amarantowo – granatowe. Taki też jest proporzec Szwadronu oraz patki na mundurach. Są to też barwy Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, gdzie rtm. Witold Pilecki wielokrotnie brał udział w szkoleniu rezerw w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Znak szwadronu to orzełek wojskowy wz. 19 z wpisanym numerem 4859 na tarczy amazonek czyli numerem obozowym rotmistrza Pileckiego. Orzełek wpisany jest w okrąg na którym widnieje napis „Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego”. Na dole okręgu znajdują się trzy gwiazdki czyli symbol stopnia wojskowego rotmistrza. Całość na tle proporca w barwach amarantowo – granatowych. Ułanów ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego rozpoznać można po amarantowych barwach otoku na czapce rogatywce o orzełku wz19 z nr 4859.

tekst: uł.kaw.och. Radwan
foto: Agnieszka Morawska i Dominik Piwowarczyk