Regulamin III Rajdu konnego trasą ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej im rtm. Witolda Pileckiego z Libiąża
 • Stowarzyszenie Auschwitz Memento / Projekt Pilecki z Oświęcimia

Współorganizator II Etapu

 • Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej Krakowskiej Brygady Kawalerii z Niepołomic

Rajd odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2017 r.

Każdy uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie, deklaruje równocześnie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania. Wszyscy uczestnicy rajdu podlegają komendantowi rajdu.

Komendant rajdu: p por. Kawalerii Ochotniczej Kłos Marcin
Koordynator: uł. Kawalerii Ochotniczej Piecha Maciej
Koordynator II Etapu: uł. Kawalerii Ochotniczej Andrzej Bochenek
Lekarz weterynarii: uł. Kawalerii Ochotniczej Wróblewski Wojciech

1.

Przed dopuszczeniem do udziału w rajdzie każdy kawalerzysta winien zaliczyć przegląd mundurowy a koń przegląd weterynaryjny.

2.

W trakcie rajdu uczestnikom zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • opuszczania wyznaczonych miejsc w szyku bez wyraźnego rozkazu dowódcy swojej sekcji,
 • dopuszczania się niegodnego zachowywania.

3.

Odpowiedzialność organizatora

 • Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników i konie.
 • Każdy wypadek lub uraz konia albo jeźdźca należy zgłaszać bezzwłocznie organizatorom.
 • Organizator wykupuje ogólne ubezpieczenie na całą imprezę i rajd (OC).
 • Organizator nie odpowiada za kontuzje koni i jeźdźców oraz wypadki związane z transportem i dojazdem.

4.

Warunki techniczne kawalerzysty konnego

Dzień I

Obowiązuje umundurowanie garnizonowe:
– Rogatywka
– Biały halsztuk/ żabot
– Bluza mundurowa (z proporczykami – garnizonowa)
– Spodnie kawaleryjskie
– Oficerki (czyste) (ewentualnie krótkie buty + czapsy)
– Ostrogi (zalecane)
– Rękawiczki brązowe
– Szabla z temblakiem przy koniu (zalecana).

Umundurowanie zgodne z regulaminami wewnętrznymi poszczególnych szwadronów (grup).

Rząd kawaleryjski:
– Czysty i nasmarowany
– Przedni pakunek koc i pałatka
– Napierśnik
– Tylny pakunek czysty i wyprany, owsiak wypełniony z przedziałką na środku.
(Tylny pakunek może być „paradny” po ustaleniu.)

Konie:

Zdrowe i wyczyszczone zaleca się posiadanie aktualnego szczepienie na rok 2017.

Dzień II

Obowiązuje umundurowanie garnizonowe zgodnie z wytycznymi jak na dzień I lub umundurowanie polowe zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– Rogatywka polowa
– Zielony halsztuk
– Bluza mundurowa polowa
– Spodnie kawaleryjskie polowe
– Oficerki (czyste) (ewentualnie krótkie buty + czapsy)
– Ostrogi
– Rękawiczki brązowe
– Szabla z temblakiem przy koniu.
– Rząd kawaleryjski:
– Czysty i nasmarowany
– Przedni pakunek koc i pałatka
– Napierśnik
– Tylny pakunek czysty i wyprany, owsiak wypełniony z przedziałką na środku (owsiak najlepiej uzupełnić starym czaprakiem pociętym lub ciuchami).
(Tylny pakunek może być „paradny” po ustaleniu.)

Konie:
Zdrowe i wyczyszczone zaleca się posiadanie aktualnego szczepienie na rok 2017.

5.

Każda grupa/uczestnik, który wyrazi chęć udziału powinien do dnia 05.04.2017:

 • Zgłosić chęć udziału.
 • Zorganizować przynajmniej jeden trening konny w wyznaczonym przez siebie miejscu, na który zostanie zaproszony dow. rajdu lub os. odpowiedzialna za przygotowanie szkoleniowo/techniczne do rajdu.
 • Na szkoleniu szwadron winien wystawić sekcje + dow. ,7 konnych, którzy będą brać udział w rajdzie wraz z końmi, w pełnym umundurowaniu oraz rzędzie jeździeckim.
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona musztra piesza, musztra konna oraz odprawa techniczna.
 • Do dnia 10.04.2017 każdy szwadron powinien zgłosić listę koni z nr paszportów oraz listę konnych uczestników z adresem zamieszkania i nr pesel,

Szwadrony i konni, którzy nie spełnią w/w wymagań mogą być nie dopuszczeni do udziału w rajdzie i nie wpuszczone na punkty przystanków rajdu oraz nie zostaną objęte ubezpieczeniem.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy od 10.03.2017 do 05.04.2017
Szwadrony kawalerii oraz organizacje prywatne chcące wziąć udział w rajdzie proszone są o wysyłanie zgłoszeń:

p por. Kawalerii Ochotniczej Kłos Marcin
tel.: 511060162, adres e-mail: mk85@vp.pl

ułan Kawalerii Ochotniczej Andrzej Bochenek
tel.: 604 775 774