Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego pragnie złożyć na ręce państwa Wiesława i Iwony Stańczyk serdeczne podziękowania za ugoszczenie Kawalerzystów w dniach 24-26 marca 2017 roku podczas szkolenia kawaleryjskiego oraz za udostępnienie stajni i hali na ćwiczenia.

Strona stajni A-Prim: http://a-prim.herokuapp.com

Facebook stajni A-Prim: https://www.facebook.com/APrimGrojec/