Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego powstał w formie stowarzyszenia, którego spotkanie założycielskie miało miejsce w maju 2016 roku. Po oficjalnej rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 1 września 2016 roku, w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod pomnikiem na ul. 1 Maja w Libiążu nastąpiło złożenie przysięgi i poświęcenie proporca. Uroczystość odbyła się w asyście przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa, weteranów i licznie przybyłych gości.

Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego powstał w odpowiedzi na naszą potrzebę kultywowania tradycji kawalerii polskiej w myśl dewizy Józefa Piłsudskiego:

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Swoją służbę w kawalerii rozpoczynaliśmy służąc w różnych pułkach, szwadronach i jednostkach kawalerii. Połączyła nas jednak potrzeba kultywowania tradycji, miłość do historii, potrzeba upamiętniania bohaterów a także ciągłe podnoszenie umiejętności jeździeckich, musztry, regulaminowego umundurowania i służby na rzecz społeczeństwa. Nie chcieliśmy ubierać munduru raz na czas aby pokazać się na oficjalnych uroczystościach i pozować do zdjęć. Stąd też zrzeszyliśmy się aby móc razem w pocie czoła, w ciszy i poza obiektywami aparatów ćwiczyć musztrę konną, musztrę pieszą i regulaminowe zachowanie na comiesięcznych weekendowych szkoleniach oraz podczas codziennych treningów jeździeckich doskonalić umiejętności jazdy konnej. Wystąpienia publiczne, marsze, defilady, parady i obecność na uroczystościach ma być dla nas podsumowaniem ciężkich treningów i szkoleń a nie podstawą życia kawaleryjskiego. Ponadto, chcemy w całym swoim życiu, nie tylko na czas noszenia munduru, przyjmować postawę godną polskiego kawalerzysty. Stąd też kładziemy nacisk na:

 • udział w szkoleniach szwadronowych organizowanych co miesiąc – raz w miesiącu organizowane są szkolenia musztry konnej i musztry pieszej, połączone z doskonaleniem umiejętności jeździeckich, regulaminowym siodłaniem i troczeniem siodeł, przeglądem mundurowym i pogadankami historycznymi
 • codzienną własną pracę nad umiejętnościami jeździeckimi – każdy kawalerzysta ma obowiązek doskonalenia swoich umiejętności jeździeckich poprzez intensywne treningi jeździeckie prowadzone we własnym zakresie. Zarówno treningi jeździectwa klasycznego jak i trening nastawione na potrzeby kawaleryjskie.
 • zgłębianie regulaminów i historii polskiej jazdy – kawalerzyści są zobowiązani to zapoznawania się z historią polskiej jazdy, historią kawalerii, także historią września 1939 roku. Ponadto we własnym zakresie należy zgłębiać regulaminy wojskowe.
 • regulaminowe umundurowanie się – w miarę możliwości finansowych kawalerzyści mundurują się regulaminowo jak to miało miejsce we wrześniu 1939 roku. Dotyczy to zarówno samego umundurowania – mundurów polowych i garnizonowych – jak i sprzętu jeździeckiego – siodła i ogłowia.
 • przyjmowanie w całym swoim życiu postawy godnej kawalerzysty – nie tylko na czas noszenia munduru i służby, ale także w całym swoim prywatnym życiu kawalerzysta ochotnik powinien zachowywać się godnie. Służyć społeczeństwu, zachowywać godność i dbać o swój honor kawalerzysty. Zarówno w życiu prywatnym jak i kontaktach z obcymi ludźmi czy też w podejściu do zwierząt – zwłaszcza szacunku do konia.

Znak Szwadronu:

Znak szwadronu to orzełek wojskowy wz. 19 z wpisanym numerem 4859 na tarczy amazonek czyli numerem obozowym rotmistrza Pileckiego. Orzełek wpisany jest w okrąg na którym widnieje napis „Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego”. Na dole okręgu znajdują się trzy gwiazdki czyli symbol stopnia wojskowego rotmistrza. Całość na tle proporca w barwach ogólnokawaleryjskich czyli amarantowo – granatowych.

Barwy Szwadronu:

Barwami Szwadronu Kawalerii Ochotniczej są barwy ogólnokawaleryjskie czyli amarantowo granatowe. Taki też jest proporzec Szwadronu oraz patki na mundurach. Otok na czapce jest koloru amarantowego. Są to też barwy szkoły w Grudziądzu, gdzie rtm. Witold Pilecki wielokrotnie brał regularnie udział w szkoleniu rezerw w Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

Władze Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego

Marcin Kłos

Dowódca Szwadronu

Adam Balon

Członek Zarządu

Maciej Piecha

Członek Zarządu

Robert Morawski

Komisja Rewizyjna

Marcin Kłos

Komisja Rewizyjna

Postępowanie z koniem kawaleryjskim

Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, w ślad za Polskim Związkiem Jeździeckim i za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wymaga, od wszystkich zaangażowanych w służbę kawaleryjską, przestrzegania Kodeksu Postępowania z koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze musi być najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej, wpływom komercyjnym, ambicją jeźdźca i służbie kawaleryjskiej. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do wystąpień, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy opieki, treningu, obrządku, kucia i transportu. Zachęcamy osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

KODEKS POSTĘPOWANIA

 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy;
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych;
 3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom;
 4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni;
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni;
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności;
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca;
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez FEI za niedozwolone;
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni;
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni;
 11. Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.