Kodeks postępowania z koniem

Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, w ślad za Polskim Związkiem Jeździeckim i za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wymaga, od wszystkich zaangażowanych w służbę kawaleryjską, przestrzegania Kodeksu Postępowania z koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze musi być najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej, wpływom komercyjnym, ambicją jeźdźca i służbie kawaleryjskiej. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do wystąpień, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy opieki, treningu, obrządku, kucia i transportu. Zachęcamy osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Kodeks postępowania z koniem:

 1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy;
 2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych;
 3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom;
 4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni;
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni;
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności;
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca;
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez FEI za niedozwolone;
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni;
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni;
 11. Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.