Szwadron Kawalerii Ochotniczej

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. 1 Maja 8, 32-590 Libiąż
NIP 628-226-71-53 | Regon 365109547
KRS 0000630801
kontakt@szwadronpileckiego.pl

Dowódca SKO: 511-060-162
Zarząd SKO: 501-095-660

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać…

– rtm. Witold Pilecki – po ogłoszeniu wyroku śmierci –

WSTĄP DO FORMACJI MUNDUROWEJ!

Zostań Ułanem Szwadronu rtm. Pileckiego!

Jeśli interesujesz się historią, jazdą konną, formacjami mundurowymi, musztrą i szkoleniami,

Jeśli interesuje Cię Męska Przygoda,

Szwadron Kawalerii Ochotniczej jest właśnie dla Ciebie.

Zapraszamy mężczyzn i młodzież od lat 15

Szkolimy od podstaw!

Rekrutacja: Tel. 511-060-162, dow. sko ppor kaw. och. Marcin Kłos

 

Dołącz do Nas

Wigilia Szwadronu

Dnia 20.12.2016 w Libiążu odbyła się symboliczna kolacja wigilijna Szwadronu Pileckiego w restauracji Milenium. Spotkanie zostało rozpoczęte przez krótkie przemówienie dow. szwadronu , po czym nasz kapelan odczytał fragment z pisma świętego i zaprosił do wspólnej...
Czytaj więcej...

Święto Niepodległości 11 Listopada

I nastał wreszcie długo dla Szwadronu Pileckiego wyczekiwany dzień ! To Święto Niepodległości 11 Listopada a dokładnie 98 rocznica przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu . Gdy skończyła się Wielka Wojna i upadły ciemiężące Polskę...
Czytaj więcej...

Zaprzysiężenie SKO

Podczas uroczystości związanych z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej w Libiążu, swoje święto mieli także ułani ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, którzy tego dnia złożyli przysięgę i otrzymali poświęcony proporzec szwadronowy. Odbyło...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na uroczystości 1 września

Serdecznie zapraszamy dnia 1 września 2016 o godz. 17:00 na uroczyste spotkanie z okazji 77 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Spotkanie odbędzie się przy pomniku przy ul. 1 Maja w Libiążu (w razie niesprzyjającej aury galeria LCK). W programie spotkania przewiduje...
Czytaj więcej...

Pierwszy Rajd Ułanów SKO

W dniach 19-21 sierpnia 2016 roku obył się pierwszy Rajd Ułanów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego. Rajd miał za zadanie integrować grupę SKO a także zobrazować trudy życia codziennego kawalerzystów. W rajdzie uczestniczyło ośmiu kawalerzystów...
Czytaj więcej...

Ułani Rycerzom / Rycerze Ułanom

Podczas pierwszego Rajdu Ułanów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego zawitaliśmy do Karczmy Wiejskiej w Jankowicach. Tam czekało na nas obozowisko przygotowane przez Bractwo Rycerskie Ziemi Lipowieckiej gdzie mogliśmy odpocząć po wielogodzinnej...
Czytaj więcej...

Witold Pilecki, ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

Urodził się w Ołońcu – mieście w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Karelii. Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ojciec Witolda, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu.

Czytaj więcej…