Szwadron Kawalerii Ochotniczej

im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. 1 Maja 8, 32-590 Libiąż
NIP 628-226-71-53 | Regon 365109547
KRS 0000630801
kontakt@szwadronpileckiego.pl

Dowódca SKO: 511-060-162
Zarząd SKO: 501-095-660

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać…

– rtm. Witold Pilecki – po ogłoszeniu wyroku śmierci –

III Rajd Ułanów – przegląd prasy

OswiecimOnline.pl POWIAT. Na szlaku rotmistrza Pileckiego – III Rajd Ułanów 29 i 30 kwietnia ułani wyruszyli śladem ucieczki Witolda Pileckiego, Edwarda Ciesielskiego i Jana Redzeja z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Organizatorami III Rajdu Ułanów – Na...
Czytaj więcej...

Konkurs o „Żołnierzach wyklętych”.

W ramach III Rajdu konnego trasą ucieczki rtm. W. Pileckiego, J. Redzeja, E. Ciesielskiego odbędzie się quiz historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z wiedzy o rtm W. Pileckim. Quiz zostanie przeprowadzony w oparciu o nowoczesną technologię...
Czytaj więcej...

Podziękowanie dla stajni A-Prim

Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego pragnie złożyć na ręce państwa Wiesława i Iwony Stańczyk serdeczne podziękowania za ugoszczenie Kawalerzystów w dniach 24-26 marca 2017 roku podczas szkolenia kawaleryjskiego oraz za udostępnienie stajni i...
Czytaj więcej...

Program III Rajdu Konnego

Program III Rajdu konnego trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego III Rajd konny trasą ucieczki rtm. W. Pileckiego, J. Redzeja, E. Ciesielskiego odbędzie się w dniach 29, 30 kwietnia 2017 r. Trasa rajdu została podzielona na etapy: I etap: 29 kwietnia 2017 r. Miejsca...
Czytaj więcej...

Regulamin III Rajdu Konnego

Regulamin III Rajdu konnego trasą ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz Organizatorzy: Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej im rtm. Witolda Pileckiego z Libiąża Stowarzyszenie Auschwitz Memento / Projekt Pilecki z Oświęcimia Współorganizator II...
Czytaj więcej...

Wigilia Szwadronu

Dnia 20.12.2016 w Libiążu odbyła się symboliczna kolacja wigilijna Szwadronu Pileckiego w restauracji Milenium. Spotkanie zostało rozpoczęte przez krótkie przemówienie dow. szwadronu , po czym nasz kapelan odczytał fragment z pisma świętego i zaprosił do wspólnej...
Czytaj więcej...

Święto Niepodległości 11 Listopada

I nastał wreszcie długo dla Szwadronu Pileckiego wyczekiwany dzień ! To Święto Niepodległości 11 Listopada a dokładnie 98 rocznica przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu . Gdy skończyła się Wielka Wojna i upadły ciemiężące Polskę...
Czytaj więcej...

Zaprzysiężenie SKO

Podczas uroczystości związanych z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej w Libiążu, swoje święto mieli także ułani ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego, którzy tego dnia złożyli przysięgę i otrzymali poświęcony proporzec szwadronowy. Odbyło...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na uroczystości 1 września

Serdecznie zapraszamy dnia 1 września 2016 o godz. 17:00 na uroczyste spotkanie z okazji 77 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Spotkanie odbędzie się przy pomniku przy ul. 1 Maja w Libiążu (w razie niesprzyjającej aury galeria LCK). W programie spotkania przewiduje...
Czytaj więcej...

Pierwszy Rajd Ułanów SKO

W dniach 19-21 sierpnia 2016 roku obył się pierwszy Rajd Ułanów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego. Rajd miał za zadanie integrować grupę SKO a także zobrazować trudy życia codziennego kawalerzystów. W rajdzie uczestniczyło ośmiu kawalerzystów...
Czytaj więcej...

Witold Pilecki, ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

Urodził się w Ołońcu – mieście w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Karelii. Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ojciec Witolda, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu.

Czytaj więcej…